Prokonsumencka polityka zwrotów

To pierwsza publikacja, która w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia szerokiego tematu, którym jest obsługa klienta, koncentrując się przede wszystkim na zarządzaniu przepływami zwrotnymi. W książce zostało wyjaśnione kim jest klient, jakie ma wymagania i co wpływa na jego zadowolenie.

KUP TERAZ (25,00 PLN) BEZPŁATNY E-BOOK
Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

"(...) praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Bąka jest niezmiennie ważną publikacją, która wpisuje się zarówno w obszar nauk o bezpieczeństwie, jak i nauk o mediach i komunikacji społecznej, a także wypełnia znaczącą lukę w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu tzw. czwartej władzy, czyli właśnie mediów w jakże wrażliwym i niebezpiecznym obszarze, jakimi są konflikty zbrojne i akty terrorystyczne.

KUP TERAZ (34,99 PLN) BEZPŁATNY E-BOOK
Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny

Monografia Tomasza Skicy Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia jest wartościową pracą naukową, etapy postępowania są logiczne, przegląd obszernej, wartościowej, nowej, zagranicznej i krajowej literatury został przedstawiony bardzo dobrze i zawiera dobre uporządkowanie współczesnej wiedzy na temat badanego zagadnienia.

KUP TERAZ (69,99 PLN) BEZPŁATNY FRAGMENT
Społeczeństwo i gospodarka w dobie funansjalizacji

Zjawisko finansjalizacji powoduje przekształcenia we wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W niniejszej publikacji przedstawiono rolę finansjalizacji w odniesieniu do wyników makroekonomicznych gospodarki, zmian zachodzących na rynkach finansowych, sposobów działania przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych i jednostek indywidualnych, a także sytuacji społecznych.

BEZPŁATNY E-BOOK