Osiadłe ptaki

Prężność organizacyjna jako kluczowy zasób dla odporności organizacji na kryzys.

Czym jest i jak mierzyć prężność organizacyjną?

typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 216
wydanie: 1
rok wydania: 2021
autorzy:  Marcin M. Rzegocki 
wydawnictwo: Oficyna wydawnicza ASPRA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ISBN: (WSIiZ) 978-83-66551-23-7; (ASPRA) 978-83-8209-172-4

Zdolność do w miarę normalnego funkcjonowania oraz do rozwijania się w warunkach turbulencji i niepewności nosi miano prężności (ang. resilience). Prężność rozpatrywana może być na poziomie jednostki czy organizacji i stanowi kluczowy zasób na czas kryzysu. Jej obecność w organizacji związana jest ze zdolnością do z minimalizowania skutków negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych, proaktywnym wychwytywaniem pojawiających się szans czy właściwym poziomem zarządzania zasobami i relacjami.

Autor przedstawia w książce wyniki poszukiwań odpowiedzi na pytania o naturę prężności organizacyjnej, o jej miejsce na tle innych teorii organizacji odpornej na kryzys, a także na pytanie o poziom prężności polskich spółek w czasach względnej prosperity i związku prężności spółki z jej ekonomiczną sprawnością. W książce przedstawiona została także metoda pomiaru prężności organizacyjnej – kwestionariusz Benchmark Resilience Tool.

Pozycja ta jest pierwszą publikacją książkową kompleksowo podejmującą temat prężności organizacyjnej. Syntetycznie przedstawia ona aktualny stan światowych badań nad prężnością, przedstawia różne perspektywy w badaniach nad prężnością organizacji oraz prezentuje informacje o tym, które obszary funkcjonowania należy szczególnie wspierać w celu zwiększania poziomu prężności.

Tematyka książki jest ważna, aktualna i oryginalna. Prężność organizacyjna jest czynnikiem niezwykle istotnym dla skutecznego i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. W kontekście Narastającej złożoności, intensywności i nieprzewidywalności zmian zachodzących we współczesnym otoczeniu, prężność organizacyjna staje się fundamentem funkcjonowania każdej organizacji.

Szczególnie doceniam analizy bibliometryczne syntetyzujące dotychczasowy stan wiedzy. Ponadto, autor w uporządkowany i konsekwentny sposób rozwiązuje problem badawczy, prezentując poszczególne wyniki badań. Wykazuje się on umiejętnością zbierania danych i ich analizy przy użyciu odpowiedniego i zaawansowanego warsztatu statystycznego. Buzi uznanie znajomością tematu, umiejętnością ilustrowania wywodów ciekawymi analizami, a także sprawnością formułowania interesujących i trafnych wniosków.

Praca ma wartość nie tylko dla teorii zarządzania, ale także dla praktyki zarządzania, gdyż wskazuje, jak mierzyć prężność organizacyjną w firmie i odpowiednio ją kształtować.”

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka

Istotę prężności stanowi pozytywna adaptacja do zmiennych wysyconych trudnościami warunków, co warunkuje możliwie optymalne funkcjonowanie. Książka może być interesująca i ważna poznawczo zarówno dla teoretyków zarządzania, jak też dla praktyków zajmujących się dbaniem o adaptacyjność przedsiębiorstw w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jej walorem jest prezentacja narzędzia pomiarowego do oceny prężności organizacyjnej, które może być wykorzystywane zarówno w badaniach naukowych jak i w praktyce. Zawarte w pracy treści mogą być również interesujące dla pracowników i studentów dyscyplin, w których podejmuje się kwestię możliwości przeciwdziałania różnego typu kryzysom utrudniającym rozwój a nawet przetrwanie przedsiębiorstw.

Dr hab. Stanisława Tucholska, prof. KUL