Rola grup interesu w procesie tworzenia samorządów zawodów w ochronie zdrowia

Rola grup interesu w procesie tworzenia samorządów zawodów w ochronie zdrowia

typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 328
wydanie: 1
rok wydania: 2021
autorzy:  Sylwia Banaś-Mazur 
wydawnictwo: Oficyna wydawnicza ASPRA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ISBN: (WSIiZ) 978-83-66551-24-4; (ASPRA)  978-83-8209-173-1

Regulacja zawodów, poprzez ustawowe tworzenie samorządu zawodowego jest wyrazem uznania ze strony prawodawcy, iż zawód dla którego samorząd ten jest tworzony jest zawodem zaufania publicznego. Autorka przeanalizowała procesy ustawodawcze zmierzające do regulacji zawodów medycznych z już ugruntowaną pozycją tj. lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych czy farmaceutów-aptekarzy, poprzez zawody z krótszą historią samorządową tj. diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów kończąc na zawodach budzących wiele wątpliwości (nieregulowanych, bądź nie kwalifikowanych do kategorii zawodów medycznych) takich jak ratownicy medyczni, psycholodzy, dietetycy czy kosmetolodzy. Przez wyodrębnianie i analizę, często nieformalnych, postulatów poszczególnych aktorów procesu ustawodawczego można, z dużą dozą prawdopodobieństwa odczytać przyczyny powstawania kolejnych aktów prawnych oraz rolę grup interesów zaangażowanych w ten proces.

dr Sylwia Banaś-Mazur

Autorka podjęła problematykę stosunkowo rzadko poruszaną, zagadnienia związane z uczestnictwem różnych grup interesów w procesach legislacyjnych i tym samym kwestię wpływu na kształt ustaw. O ile w wielu przypadkach udział takich grup, przede wszystkim reprezentujących dominujące grupy społeczne (np. wyznawców religii) lub najsilniejsze branże, jest przedmiotem doniesień medialnych i często ma spektakularny charakter, o tyle udział grup interesów w procesach związanych z regulacjami dotyczącymi samorządów różnych zawodów w ochronie zdrowia należy do kwestii mało znanych. Praca przynosi zatem możliwość wglądu w procesy najczęściej ukryte przed szerszą publicznością. (…) Trzeba dodać, że praca jest interesująca i faktycznie wnosi novum.

dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Łabędź (fragment recenzji)