Restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2019 - Ulyana Zaremba

Restrukturyzacja sądowa a upadłość przedsębiorstw w Polsce 

Wielowymiarowa ocena wpływu kondycji finansowej przedsiębiorstw na wynik postępowania restrukturyzacyjnego

typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 360
wydanie: 1
rok wydania: 2021
autorzy:  Ulyana Zaremba
wydawnictwo: Oficyna wydawnicza ASPRA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ISBN: (WSIiZ) 978-83-66551-25-1


okładka ilustracyjna

Opis: 

Monografia stanowi interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Jest to pierwsza publikacja tak szeroko i szczegółowo omawiająca tematykę restrukturyzacji sądowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomiczno-prawnym. Głównym walorem tej pracy są wyniki badania wpływu kondycji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością (bądź już niewypłacalnych) na przebieg i sposób zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych. Badaniem objęto wszystkie spółki kapitałowe i osobowe, wobec których w okresie 2016-2019 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. Dodatkowo w monografii został zaprezentowany bogaty materiał statystyczny i faktograficzny dotyczący skali upadłości i restrukturyzacji na tle danych o demografii przedsiębiorstw w Polsce. Wielowymiarową analizę zjawiska upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw dokonano w perspektywie różnych cech podmiotów: rodzaju prowadzonej działalności, formy organizacyjno-prawnej, zróżnicowania regionalnego, cyklu i długości życia podmiotu. Książka może się okazać wartościową lekturą nie tylko dla przedstawicieli świata nauki, ale też dla praktyków prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

***

Praca ta ma ogromne znaczenie, tak dla nauk ekonomicznych (w tym nauki o zarządzaniu), jak i dla praktyki gospodarczej, w tym również legislacyjnej. Jej cele, hipotezy badawcze i zawartość merytoryczna tworzą doskonałe opracowanie pełniące funkcje poznawcze i utylitarne.

dr hab. Aneta Zelek, prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Niewątpliwym atutem monografii jest jej interdyscyplinarność. Unikalny i ogromny ładunek poznawczy monografii jest efektem przeprowadzonych licznych badań empirycznych przy wykorzystaniu wielu źródeł i danych oraz wielowymiarowości analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych.”

dr hab. Paweł Dec, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie