• Wybierz język:
Partnerzy
wsiiz

Wyższa Szkoła Inforamatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Powstała w 1996 roku, jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Obecnie kształci ponad 9 tys. studentów. WSIiZ oferuje studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie na 12 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. W ramach studiów studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych oraz dodatkowych kwalifikacji. WSIiZ jest liderem na polskim rynku edukacyjnym w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych do zarządzania uczelnią i obsługi procesu dydaktycznego.

wse

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska kładzie duży nacisk na rozwój działalności naukowo-badawczej. Jest to możliwe, dzięki aktywnej pracy kadry naukowo-dydaktycznej skupionej w katedrach. Stworzenie zespołów naukowych daje szansę na działania rozwijające zainteresowania badawcze kadry naukowej oraz realizację strategii oraz misji WSE. Katedry zajmują się organizowaniem kolokwiów naukowych, konferencji, seminariów, wykładów, wydawaniem publikacji, raportów, skryptów, zapewnieniem udziału pracowników WSE i studentów w wyjazdach o charakterze naukowym.

wszia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Zamojska Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji spełnia ważną rolę edukacyjną dla regionu zamojskiego, kształcąc dobrze przygotowane kadry dla jego potrzeb. Spełnia też ważną funkcję kulturotwórczą rozwijając działalność wydawniczą, odczytową, popularno-naukową, oświatową i sportową. Ważnym łącznikiem ze społecznością regionu jest też Społeczna Rada Senatu oraz Centrum Badawczo-Szkoleniowe  ściśle współpracujące z władzami lokalnymi, grupami biznesu i przedsiębiorczości.

cc

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych jest jednostką wspólną Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II powołaną w 2008 r. na podstawie uchwał obu uczelni z inicjatywy ks. prof. dr hab. Michała Hellera.