• Wybierz język:
Dla księgarń

Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie zaprasza do współpracy księgarnie tradycyjne, internetowe, hurtowników oraz innych dystrybutorów książek.

Dokumenty do nawiązania współpracy
Dystrybutorów zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie dokumentów rejestrowych firmy (nadania numeru NIP, numeru REGON i wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) na e-mail: ubielanska@wsiz.rzeszow.pl.

Umowa o współpracy handlowej
Na podstawie nadesłanych dokumentów sporządzamy umowę handlową, którą odsyłamy firmie do weryfikacji oraz do podpisu. W momencie otrzymania pocztą podpisanych przez Państwa dwóch egzemplarzy umowy, będziemy mogli realizować Państwa zamówienia.

Zamówienia
Zamówienia można składać przez stronę naszej księgarni internetowej lub wysyłając e-mail na adres: ubielanska@wsiz.rzeszow.pl.