• Wybierz język:
CZYTANIE PRZESTRZENI

CZYTANIE PRZESTRZENI (NOWOŚĆ)

Bohdan Jałowiecki

 

 

Książka traktuje o czytaniu, ale także o pisaniu i wytwarzaniu przestrzeni. Przestrzeń pisaną i wytwarzaną przez architektów i urbanistów opisują także prozaicy i poeci, przedstawiają na swoich obrazach malarze i filmowcy. Lektura kulturowej, zagospodarowanej przestrzeni to nie tylko oglądanie jej krajobrazu, to także wrażenia wyniesione z obcowania z książkami, filmami i obrazami. Książka opisuje także przemiany znaczeń przestrzeni pod wpływem zmian, które możemy współcześnie obserwować pod presją globalizacji, wszechwładzy kapitału i komercji alienujących człowieka i przekształcających ludzi w „samotny tłum” wielkich miast, o którym już wiele lat temu pisał David Riesman. Pisząc o przestrzeni, mieście i miejscach, starałem się także powiedzieć coś więcej o naszym świecie. Książka jest przeznaczona nie tylko dla socjologów, kulturoznawców, psychologów, architektów i urbanistów, ale także dla osób zainteresowanych poznawaniem otaczającego ich środowiska.