• Wybierz język:
O ŚWIECIE ZACHODNIM I NASZYCH CZASACH. ROZWAŻANIA LIBERAŁA

O ŚWIECIE ZACHODNIM I NASZYCH CZASACH. ROZWAŻANIA LIBERAŁA (NOWOŚĆ)

Jan Winiecki
 

Zawarte w niniejszym zbiorze teksty próbują przedstawić fundamentalne przyczyny postępującego słabnięcia Zachodu, na którego obszarze państwo opiekuńcze znalazło dla siebie najlepsze warunki funkcjonowania, osłabiając – jak każdy twór pasożytujący – organizm, na którym pasożytuje, czyli kapitalistyczną gospodarkę rynkową. Zresztą, jak się to podkreśla w niektórych tekstach, negatywne,deformujące następstwa wykraczają daleko poza sferę tworzenia bogactwa, prowadząc do erozji standardów etycznych, kulturowych, politycznych i innych. Obok rozważań bezpośrednio wskazujących na deformacje państwa opiekuńczego i skutki tych deformacji Czytelnicy znajdą także w niniejszym zbiorze teksty odnoszące się do „modnych” zagadnień, takich jak np. kwestia rzekomego wyczerpywania się zasobów paliw i surowców czy walka z globalnym ociepleniem. Przeczytawszy cały zbiór, Czytelnicy zauważą zresztą, że istnieją silne więzy intelektualne między mentalnością wspierającą ekspansję państwa opiekuńczego a sposobem myślenia o „modnych” czy jak się je dość powszechnie nazywa „politycznie poprawnych” kwestiach współczesności. A także o podobnym – negatywnym – oddziaływaniu i jednych, i drugich na efektywność rynku kapitalistycznego.