• Wybierz język:
Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii
Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii

Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii

Autor: Tomasz Mickiewicz
(komentarze: 0)
ISBN: 9788362259342 Okładka: miękka Zobacz książkę
Liczba stron: 224 s. Rok wydania: 2012
Cena: 60.00 zł

Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii to nowe, rozszerzone, czwarte wydanie opublikowanego po raz pierwszy na początku lat 90. ubiegłego wieku i dwukrotnie wznawianego popularnego i cenionego podręcznika akademickiego, którego poprzednie wydania rozeszły się w nakładzie blisko 5,000 egzemplarzy. Stanowi on zwięzły i przejrzysty wykład z podstaw ekonomii (mikroekonomii), rozszerzony o analizę instytucjonalną. Autor publikacji podjął wysiłek powiązania ze sobą poszczególnych problemów  tak, aby uwypuklić proces myślenia ekonomicznego, skoncentrowany wokół jednej podstawowej idei: spójne preferencje pozwalają określić użyteczność poszczególnych dóbr, co w połączeniu ze zjawiskiem rzadkości zasobów prowadzi do określenia ich kosztu alternatywnego w procesie produkcji i wymiany. Z kolei rola instytucji polega na minimalizowaniu kosztów transakcyjnych procesów ekonomicznych, w szczególności przez zapewnienie stabilnych praw własności.

Podręcznik zawiera wiele przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia, a nacisk jest położony nie na przekazywanie maksimum oderwanych od siebie informacji, lecz na konstruowanie rozumowań, analizę i wyciąganie wniosków. Intencją autora jest skupienie się na mniejszej liczbie kluczowych zagadnień, przedstawionych jednakże w miarę dokładnie i w powiązaniu ze sobą. Każdy rozdział jest zbudowany wokół kilku podstawowych twierdzeń, które są uzasadniane intuicyjnie, a w pewnych przypadkach również formalnie.
Podręcznik jest adresowany nie tylko do studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, ale także słuchaczy innych kierunków studiów, chcących opanować w krótkim czasie podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej.
Podręcznik dzieli się na dwie części. Rozdziały od pierwszego do trzeciego zawierają zagadnienia podstawowe (takie, jak rzadkość, racjonalny wybór, krzywa możliwości produkcyjnych, specjalizacja i wymiana), niezbędne do naszkicowania w rozdziale czwartym prostego obrazu mechanizmu cenowo-rynkowego. Rozdział piąty przedstawia pojęcie efektywności ekonomicznej, zagadnienia dóbr publicznych i efektów zewnętrznych i na ich tle ujmuje charakterystykę działania rządu, wykorzystując elementy ekonomicznej teorii wyboru publicznego.
Druga cześć książki zawiera systematyczną analizę zachowań dwóch podstawowych podmiotów występujących na rynku: konsumenta i przedsiębiorcy. Rozdziały szósty i siódmy omawiają zagadnienia związane z maksymalizacją użyteczności i wyborem konsumenta, a rozdział ósmy kwestie wyboru technologii oraz działania producenta minimalizującego koszty. Wykorzystując charakterystykę kosztów zawartych w rozdziale ósmym, autor przechodzi następnie do omówienia modeli działania przedsiębiorstwa w różnym otoczeniu rynkowym. Rozdział dziewiąty przedstawia typową sytuację konkurencyjną, a rozdział dziesiąty przedsiębiorstwo mające wpływ na cenę.

Spis treści
Przedmowa
Rozdział 1. Rzadkość i racjonalny wybór

A. Określenie ekonomii; ekonomia a prakseologia
B. Rybak i złota rybka: rzadkość i koszt alternatywny
C. Rzadkość i prawa własności
D. Notatka metodologiczna
Rozdział 2. Produkcja, technologia i podział; krzywa możliwości produkcyjnych.
A. Podział
B. Produkcja
Rozdział 3. Specjalizacja i wymiana
A. Handel
Rozdział 4. Rynkowa cena równowagi
A. Podaż
B. Popyt
C. Rynek
D. Skąd bierze się rynkowa cena równowagi?
E. Zmowa rynkowa i dylemat więźnia
F. Ceny maksymalne i minimalne
G. Wpływ czynników innych niż cena
Rozdział 5. Efektywność ekonomiczna. Rząd
A. Efektywność ekonomiczna
B. Dobra publiczne
C. Efekty zewnętrzne
D. Efekty zewnętrzne: twierdzenie Coase‘a
E. Rząd i rynek
F. Ignorancja polityczna
G. Renty polityczne
Rozdział 6. Konsument: maksymalizacja użyteczności
A. Linia budżetu
B. Krzywe obojętności
C. Wybór konsumenta
Rozdział 7. Konsument; przejście do krzywych popytu i krzywych Engla
A. Przejście do krzywych popytu
B. Elastyczność cenowa popytu
C. Krzywe Engla i elastyczność dochodowa
Rozdział 8. Minimalizowanie kosztów produkcji
A. Funkcja produkcji i izokwanty
B. Izokoszty; minimalizowanie kosztów produkcji
C. Przejście do krzywych kosztowych
D. Wybór krótkookresowy
E. Wybór długookresowy
F. Koszty ekonomiczne i sprawozdawczo-rachunkowe
G. Od czynników produkcji do kosztów
Rozdział 9. Przedsiębiorstwo - odbiorca ceny
A. Założenia czystego modelu konkurencji
B. Wielkość produkcji maksymalizująca zysk
C. Krótki i długi okres
D. Ekonomiczne ujęcie zysku
Rozdział 10. Przedsiębiorstwo wyznaczające cenę
A. Zastosowania modelu
B. Maksymalizacja zysku
C. Przypadek szczególny: dyskryminacja cenowa
D. Instytucje wspierające efektywność struktur rynkowych
E. Alternatywne modele przedsiębiorstwa
Bibliografia

 

 

Słowa kluczowe: Mikroekonomia, Teoria ekonomii

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna            Pozytywna

Przepisz kod z obrazka: