• Wybierz język:
Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Autor: Wojciech Orłowski
(komentarze: 0)
ISBN: 9788362259267 Okładka: miękka Zobacz książkę
Liczba stron: 554 s. Rok wydania: 2011
Cena: 50.00 zł

Książka poświęcona jest ukazaniu nie ewolucji prawa wspólnotowego, a obecnie prawa Unii Europejskiej, lecz wpływu tego prawa na proces zmian w konstytucjach państw członkowskich. Tym samym rozwiązania prawa unijnego zaprezentowano tylko w takim zakresie, w jakim było to konieczne dla zilustrowania genezy poszczególnych nowelizacji konstytucyjnych.

Wstęp
Rozdział 1. Pogłębianie procesu integracji europejskiej jako czynnik zmian konstytucyjnych

1.1. Zagadnienie ratyfikacji traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich z punktu widzenia prawa konstytucyjnego
1.2. Zmiany konstytucyjne wynikające z przyjęcia Jednolitego Aktu Europejskiego
1.3. Zmiany konstytucyjne wynikające z przyjęcia Traktatu z Maastricht
1.4. Zmiany konstytucyjne wynikające z przyjęcia Traktatu amsterdamskiego
1.5. Zmiany konstytucyjne wynikające z przyjęcia Traktatu z Nicei
1.6. Zmiany konstytucyjne towarzyszące ratyfikacji Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy
1.7. Zmiany konstytucyjne wynikające z przyjęcia Traktatu z Lizbony
Rozdział 2. Zmiany konstytucji związane z przystąpieniem do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej
2.1. Zmiany konstytucyjne towarzyszące procesowi pierwszego rozszerzenia Wspólnot Europejskich
2.2. Zmiany konstytucyjne towarzyszące procesowi drugiego rozszerzenia Wspólnot Europejskich
2.3. Zmiany konstytucyjne towarzyszące procesowi trzeciego rozszerzenia Wspólnot Europejskich
2.4. Zmiany konstytucyjne towarzyszące procesowi czwartego rozszerzenia Wspólnot Europejskich
2.5. Zmiany konstytucyjne towarzyszące procesowi piątego rozszerzenia Wspólnot Europejskich
2.6. Zmiany konstytucyjne towarzyszące procesowi szóstego rozszerzenia Wspólnot Europejskich
Rozdział 3. Zmiany w prawie konstytucyjnym wynikające z postanowień Traktatów o Unii Europejskiej i o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
3.1. Zmiany wynikające z charakteru Wspólnot Europejskich jako organizacji ponadnarodowej
3.2. Zmiany wynikające z zasad ogólnych integracji
3.3. Dostosowywanie regulacji konstytucyjnych do „swobód wspólnotowych”
3.3.1. Zmiany wynikające z prawa swobodnego przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania
3.3.2. Wspólna polityka azylowa. Azyl i prawa obywateli państw trzecich
3.4. Zmiany związane z instytucją obywatelstwa Unii Europejskiej
3.4.1. Swoboda przemieszczania się i przebywania na terytorium państwa członkowskiego (art. 21 TFUE)
3.4.2. Prawa wyborcze w wyborach lokalnych (art. 19 ust. 1 TFUE)
3.4.3. Prawa wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego art. 22 TFUE (dawny art. 19 ust. 2 TWE)
3.4.4. Zakaz stosowania kary śmierci
3.4.5. Prawo petycji
3.4.6. Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
3.5. Zmiany w ustawach zasadniczych związane z Unią Gospodarczą i Walutową
3.6. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa jako czynnik zmian konstytucyjnych w państwach członkowskich
3.7. Współpraca sądowa i współpraca policyjna jako czynnik zmian konstytucyjnych w państwach członkowskich
Rozdział 4. Zmiany ustrojowe jako efekt aktywności państwa we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej
4.1. Przekazanie kompetencji Wspólnotom Europejskim/Unii Europejskiej a konieczność zmian w konstytucjach państw członkowskich
4.2. Zmiany zakresie podpisywania i ratyfikacji umów międzynarodowych
4.3. Zmiany w konstytucjach związane z podejmowaniem decyzji i stanowieniem prawa w ramach Wspólnot Europejskich
4.4. Problem implementacji i stosowania wtórnego prawa wspólnotowego/unijnego
Rozdział 5. Pozostałe zmiany konstytucji powiązane z członkostwem państwa we Wspólnotach Europejskich
 5.1. Zmiany konstytucji polegające na budowaniu formalnych lub materialnych granic integracji europejskiej
5.1.1. Zmiany dotyczące instytucji referendum
5.2. Zmiany pośrednio związane z procesami integracji europejskiej
5.2.1. Zmiany dotyczące instytucji rzecznika praw obywatelskich/ombudsmana
5.2.2. Zmiany konstytucji związane z decentralizacją państwa
5.2.3. Zmiany wynikające z uczestnictwa w Radzie Europy
Rozdział 6. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na istotę i zakres regulacji konstytucji w Państwach Członkowskich
6.1. Zmiany wpływające na szczególną formę konstytucji
6.2. Zmiany wpływające na treść konstytucji
6.3. Zmiany w zakresie funkcji konstytucji
Zakończenie
Bibliografia.

 

Słowa kluczowe: Zmiana konstytucji, Unia Europejska, Prawo europejskie

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna            Pozytywna

Przepisz kod z obrazka: