• Wybierz język:
Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne
Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne

Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne

Autor: Mieczysław Kowerski
(komentarze: 0)
ISBN: 9788362259281 Okładka: miękka Zobacz książkę
Liczba stron: 384 s. Rok wydania: 2011
Cena: 80.00 zł

Głównym celem pracy jest próba określenia mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań decyzji o wypłatach dywidend rozumianych jako decyzje o tym, czy wypłacać dywidendy, czy też ich nie wypłacać, na wschodzących rynkach kapitałowych na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy wytyczono sześć następujących celów szczegółowych, które miały pomóc w osiągnięcie celu głównego:

  1. Analiza zmian decyzji o wypłatach dywidend na rozwiniętych rynkach kapitałowych
  2. Przegląd podstawowych teorii dywidend
  3. Analiza zmian polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych od początku jej funkcjonowania
  4. Identyfikacja czynników determinujących decyzje o wypłatach dywidend na rozwiniętych rynków kapitałowych
  5. Propozycja modelu decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  6. Estymacja modeli decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp
1. Historia i teorie dywidend

1.1. Dywidenda jako element polityki wypłat dla akcjonariuszy
1.2. Historia dywidendy
1.2.1. Polityka dywidend do końca XVIII wieku
1.2.1.1. Wielka Brytania i Holandia
1.2.1.2. Stany Zjednoczone
1.2.2. Polityka dywidend w XIX wieku
1.2.3. Współczesna polityka dywidend
1.2.3.1. Zmiany skłonności do wypłat dywidend w Stanach Zjednoczonych
1.2.3.2. Wypłaty dywidend na innych rozwiniętych rynkach kapitałowych
1.2.3.3. Systemy prawne a decyzje o wypłatach dywidend
1.2.3.4. Polityka podatkowa a decyzje o wypłatach dywidend
1.3. Teorie dywidend
1.3.1. Teoria nieistotności dywidend
1.3.2. Szkoła prodywidendowa
1.3.2.1. Teoria "wróbla w garści"
1.3.2.2. Teoria agencji
1.3.2.3. Teoria dywidend oparta na cyklu życia spółki
1.3.2.4. Teoria sygnalizacji i asymetria informacji
1.3.2.5. Efekt klienteli
1.3.2.6. Cateringowa teoria dywidend
1.3.3. Szkoła antydywidendowa
2. Dywidendy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-2009
2.1. Podstawy prawne polityki dywidend polskich spółek publicznych
2.1.1. Miejsce i znaczenie spółki publicznej w obrocie gospodarczym
2.1.2. Podział zysku w spółce publicznej
2.1.3. Opodatkowanie dywidend
2.2. Analiza skłonności do płacenia dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
2.2.1. Zmiany skłonności do płacenia dywidend
2.2.2. Czas przebywania spółki na giełdzie a skłonność do płacenia dywidend
2.2.3. Sytuacja gospodarcza a skłonność do płacenia dywidend
2.3. Analiza wartości dywidend wypłacanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
2.3.1. Zmiany wartości wypłacanych dywidend
2.3.2. Zmiany koncentracji wypłat dywidend
2.3.3. Zmiany stóp wypłat dywidend i stóp dywidend
2.3.4. Czas przebywania spółek na giełdzie a wartość i stopy wypłat dywidend
2.3.5. Model Lintnera wypłat dywidend dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
3. Przegląd modeli decyzji o wypłatach dywidend
3.1. Modele decyzji o wypłatach dywidend
3.2. Teoretyczne podstawy wyboru czynników determinujących decyzje o wypłatach dywidend
3.3. Wyniki estymacji wybranych modeli
4. Metodyka modelowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4.1. Kryteria wyboru spółek do badania
4.2. Specyfikacja zmiennych
4.2.1. Zmienne objaśniane
4.2.2. Zmienne objaśniające
4.3. Charakterystyka badanych spółek
4.3.1. Częstość i poziom wypłacanych dywidend
4.3.2. Charakterystyki spółek płacących dywidendy i niepłacących dywidend
4.4. Logitowy model przekrójowo-czasowy decyzji o wypłatach dywidend
4.4.1. Specyfikacja modelu
4.4.2. Estymacja parametrów
4.4.3. Ocena jakości oszacowanego modelu
4.5. Dobór zmiennych do modeli
4.6. Interpretacja wyników estymacji
5. Wyniki estymacji modeli opisujących mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
5.1. Test istotności różnic średnich wartości zmiennych objaśniających dla spółek płacących dywidendy i niepłacących dywidend
5.2. Optymalny model decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne
5.3. Możliwości inwestycyjne a decyzje o wypłatach dywidend
5.4. Zmiany skłonności do płacenia dywidend w latach 1996-2009
5.5. Czynniki makroekonomiczne a decyzje o wypłatach dywidend
5.5.1. Sytuacja gospodarcza a decyzje o wypłatach dywidend
5.5.2. Rynek kapitałowy a decyzje o wypłatach dywidend
5.5.3. Kurs dolara a decyzje o wypłatach dywidend
5.5.4. Polityka podatkowa a decyzje o wypłatach dywidend
5.6. Nastroje gospodarcze a decyzje o wypłatach dywidend
5.6.1. Pomiar nastrojów gospodarczych
5.6.2. Wpływ nastrojów gospodarczych na decyzje o wypłatach dywidend
Zakończenie
Literatura
Załączniki

Słowa kluczowe: Spółki publiczne - finanse, Dywidenda, Prawo gospodarcze i handlowe

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna            Pozytywna

Przepisz kod z obrazka: