• Wybierz język:
Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego
Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

Autor: Andrzej Cwynar
(komentarze: 0)
ISBN: 9788392876397 Okładka: miękka Zobacz książkę
Liczba stron: 384 s. Rok wydania: 2010
Cena: 85.00 zł

Głównym celem niniejszej książki jest identyfikacja kluczowych różnic występujących pomiędzy wybranymi do oceny koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego i ich skutków dla zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa, kontrolowalności, zrozumiałości i praktyczności tego miernika oraz zaproponowanie na tej podstawie metody pozwalającej na wybór koncepcji najlepszej z punktu widzenia wewnętrznych (przede wszystkim motywacyjno-ewaluacyjnych) przesłanek stosowania zysku rezydualnego. Realizacja tak zdefiniowanego celu warunkuje zweryfikowanie głównej tezy książki, która została sformułowana następująco: różnice występujące pomiędzy ocenianymi koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego determinują możliwości ich wykorzystania w praktyce oraz rzutują na skuteczność ich zastosowania w programach motywacyjnego wynagradzania menedżerów mających na celu spowodowanie, by podejmowali oni decyzje optymalne z punktu widzenia dążenia do maksymalizowania wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli.
Główny cel książki został rozbity na następujące cele cząstkowe:
-
zidentyfikowanie kluczowych kryteriów oceny mierników okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa, w tym zysku rezydualnego,
- wykazanie konieczności rozróżniania wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek mierzenia (stosowania) zysku rezydualnego i badania jego sprawności osobno w odniesieniu do każdej z tych przesłanek,
- rozpoznanie najważniejszych różnic występujących pomiędzy wybranymi do oceny koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego,
- kompleksowy przegląd i ocena wyników dotychczasowych badań empirycznych poświęconych zyskowi rezydualnemu (osobno w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek jego mierzenia) orazsformułowanie na tej podstawie wniosków dotyczących stopnia, w jakim zysk rezydualny spełnia w praktyce oczekiwania związane z jego stosowaniem wynikające z teorii,
- wykazanie nieodzowności rozróżniania decyzyjnej i pomiarowej zgodności zysku rezydualnego z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie konieczności dawania pierwszeństwa zgodności decyzyjnej przed pomiarową w sytuacji wyboru miernika zysku rezydualnego na potrzeby motywacyjnego wynagradzania,
- ocena wybranych mierników zysku rezydualnego pod kątem decyzyjnej zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa, kontrolowalności, zrozumiałości i praktyczności.

Wstęp
Rozdział 1. Ostateczny cel działania przedsiębiorstwa a pomiar okresowych wyników jego działalności

1.1. Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jako ostateczny cel działania przedsiębiorstwa
1.2. Maksymalizacja NPV i potrzeba okresowych pomiarów osiągnięć
1.3. Mierniki zewnętrzne
1.4. Mierniki wewnętrzne
1.5. Podsumowanie
Rozdział 2. Zysk rezydualny jako miernik okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa
2.1. Istota i historia zysku rezydualnego
2.2. Kompatybilność zysku rezydualnego z NPV i przesłanki jego stosowania
2.3. Mierniki zysku rezydualnego oceniane w książce i różnice pomiędzy nimi
2.4. Korekty danych księgowych w rachunku zysku rezydualnego
2.5. Podsumowanie
Rozdział 3. Koncepcje mierzenia zysku rezydualnego odwołujące się do księgowego modelu wyceny
3.1. Zysk rezydualny ze standardową amortyzacją księgową (RIHV)
3.2. Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
3.3. Gotówkowa wartość dodana w wersji firmy Anelda AB (CVAR)
3.4. Gotówkowa wartość dodana wyznaczana przez CFROI (CVAt)
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Koncepcje mierzenia zysku rezydualnego odwołujące się do ekonomicznego modelu wyceny
4.1. Udoskonalona ekonomiczna wartość dodana (REVA)
4.2. Rezydualny dochód ekonomiczny (REI)
4.3. Osiągnięty dochód ekonomiczny (EEI)
4.4. Dochód ekonomiczny netto (NEI)
4.5. Wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA)
4.6. Podsumowanie
Rozdział 5. Badania empiryczne poświęcone zyskowi rezydualnemu
5.1. Badania poświęcone rozpowszechnieniu koncepcji zysku rezydualnego w przedsiębiorstwach
5.2. Badania relewantności zysku rezydualnego w rynkowej wycenie
5.3. Badania skutków wdrożenia zysku rezydualnego
5.4. Podsumowanie
Rozdział 6. Decyzyjna zgodność z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa i kontrolowalność zysku rezydualnego
6.1. Decyzyjna zgodność zysku rezydualnego z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa: istota problemu oraz metoda i założenia przyjęte w jego badaniu
6.2. Analiza decyzyjnej zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa ośmiu wersji zysku rezydualnego ocenianych w książce
6.3. Kontrolowalność zysku rezydualnego: istota problemu
6.4. Analiza wpływu zróżnicowanej kontrolowalności ośmiu odmian zysku rezydualnego ocenianych w książce na ich decyzyjną zgodność z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa
6.5. Wnioski oraz ograniczenia i ewentualne zastrzeżenia dotyczące zastosowanej metody badawczej oraz kierunki przyszłych badań
Rozdział 7. Pomiarowa zgodność zysku rezydualnego z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa
7.1. Pomiarowa zgodność zysku rezydualnego z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa: istota problemu i podstawowe pytania badawcze
7.2. Zysk rezydualny z punktu widzenia zgodności pomiarowej w sensie mimetyzmu
7.3. Zysk rezydualny z punktu widzenia zgodności pomiarowej w sensie relewantności w rynkowej wycenie
7.4. Relewantność zysku rezydualnego w rynkowej wycenie: badanie własne
7.5. Wnioski oraz ograniczenia i ewentualne zastrzeżenia dotyczące zastosowanej metody badawczej oraz kierunki przyszłych badań
Rozdział 8. Zrozumiałość i praktyczność zysku rezydualnego
8.1. Zrozumiałość i praktyczność zysku rezydualnego: istota problemu oraz metoda przyjęta w jego badaniu
8.2. Wyniki badania zrozumiałości i praktyczności zysku rezydualnego
8.3. Wnioski i rekomendacje końcowe
Podsumowanie
Załączniki
Literatura

 

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstw

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna            Pozytywna

Przepisz kod z obrazka: