• Wybierz język:
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012

Autor: red. Tomasz Bąk
(komentarze: 0)
ISBN: 9788362259366 Okładka: miękka Zobacz książkę
Liczba stron: 432 s. Rok wydania: 2012
Cena: 89.00 49.00 zł
PROMOCJA

Publikacja przedstawia część działań oraz efektów transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy zmierzającej do przygotowania EURO 2012, zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom, głównie w aspekcie przeciwdziałania terroryzmowi. Książka została podzielona na 4 części, ze względu na tematykę referatów zaprezentowanych na konferencji pt. „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”, zorganizowanej w dniach 12-13.10.2011 r. przez Centrum Studiów nad Terroryzmem przy współudziale: Instytutu Bezpieczeństwa Transgranicznego RP Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Delegatury ABW w Rzeszowie i Izby Celnej w Przemyślu.

Wstęp
I. Terroryzm

Andrzej Żebrowski
Determinanty zamachu terrorystycznego – EURO 2012
Tomasz Hoffmann
Terroryzm jako zagrożenie XXI wieku
Waldemar Kryspin Jaruszewski
Kapitał intelektualny jako cel ataków terrorystycznych na świecie
Marian Kopczewski
Metody działań terrorystycznych i formy przeciwdziałania terroryzmowi
Zbigniew Skwarek
Analiza i ocena oraz zarządzanie ryzykiem w systemie cywilno-wojskowej ochrony polskich miast w warunkach zagrożeń terrorystycznych
Ewa Wolska
Imprezy sportowe a terroryzm w kontekście EURO 2012
Leszek Baran
Terrorystyczne strachy na podkarpackie lachy? Struktura zagrożeń odczuwanych przez mieszkańców Podkarpacia na rok przed EURO 2012 i co nie tylko z niej wynika
II . Współpraca transgraniczna
Czesław Marcinkowski
Bezpieczeństwo transgraniczne a globalizacja i potencjalna koherencja zagrożeń terrorystycznych w aspekcie EURO 2012
Tomasz Bąk
Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012
Maciej Milczanowski
Współpraca transgraniczna w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa w aspekcie EURO 2012
Marian Liwo
Ochrona granicy państwowej i przeciwdziałanie określonym patologiom ze strony służb mundurowych oraz innych organów i podmiotów w okresie EURO 2012
Adrian Karol Siadkowski
Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen jako element systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym mistrzostw EURO 2012. Casus portu lotniczego
Łukasz Koba, Marcin Pączek
Zwalczanie przestępczości transgranicznej przez Europejski Urząd
Policji (Europol) oraz wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze. Wybrane zagadnienia
Józef Kubas
Strefa Schengen – obserwacja i pościg transgraniczny
III . Bezpieczeństwo
Weronika Jakubczak
EURO 2012 a uwarunkowania powodowane interesem narodowym, interesami życiowymi i polską racją stanu
Ryszard Jakubczak
Jaka obrona narodowa w Polsce?
Kazimierz Kraj
Służba pograniczna fsb , regulacje prawne, współpraca międzynarodowa i jej znaczenie dla euroregionów wschodniego pogranicza
Monika Struck-Peregończyk, Kristijan Korunoski
Zagrożenia związane z Euro 2012 w publikacjach prasowych. Analiza zawartości wybranych numerów podkarpackich dzienników regionalnych
IV. Bezpieczeństwo kibiców podczas Euro 2012
Luiza Wojnicz, Monika Potkańska
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych jako jeden z elementów działalności Rady Unii Europejskiej
Paweł Skoczowski
Ochrona infrastruktury kolejowej przed działaniami o charakterze terrorystycznym w kontekście Euro 2012
Jan Swół
Zatrzymanie stadionowe w strukturze działań porządkowych podczas Euro 2012
Daniel Dereniowski
Prawne i techniczne aspekty monitoringu na stadionach podczas Euro 201
2

Słowa kluczowe: Współpraca transgraniczna, Terroryzm, Środki bezpieczeństwa-EURO 2012

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna            Pozytywna

Przepisz kod z obrazka: