Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca, tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod nr 81, NIP 813-11-23-670.

2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności oraz plików cookies, dostępnych na stronie internetowej księgarni ksiegarnia.wsiz.pl.

4. Dane osobowe, przekazywane podczas składania zamówień na stronie internetowej ksiegarnia.wsiz.pl lub poprzez email sprzedawcy ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl, mogą być przetwarzane w celu:

a) założenia konta w księgarni (dotyczy klientów księgarni internetowej)  –  podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniająca sprzedawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,

b) składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnej obsługi reklamacji/zwrotów czy prowadzenia przez sprzedawcę działań windykacyjnych – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniająca sprzedawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,

c) prowadzenia dokumentacji księgowej, dane będą przetwarzane według przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) tworzenia statystyk oglądalności podstron księgarni internetowej –  podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniająca sprzedawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,

e) przekazywania klientowi (na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) informacji o księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej).

5. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania zamówienia przez klienta.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. We wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, klient może skontaktować się z:

a) Inspektorem Ochrony Danych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez adres email: iod@wsiz.rzeszow.pl,

b) lub ze sprzedawcą poprzez adres email: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl.

8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

9. W ramach struktury organizacyjnej sprzedawcy jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. 

10. Dane osobowe klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu, w szczególności operatom płatności internetowych, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku sprzedawcy do przechowywania dokumentów księgowych.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedawcę, klientowi przysługuje prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych),

- sprostowania (poprawienia) danych,

- usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

- ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

- przeniesienia danych do innego administratora.

14. Klient zarejestrowany w księgarni internetowej może w każdej chwili pobrać na swoje urządzenie dane przetwarzane przez Księgarnię: Panel Klienta w zakładce „GDPR - Personal data” 

15. Klient zarejestrowany w księgarni internetowej może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl o treści: „Chcę usunąć swoje konto/dane osobowe w księgarni internetowej”. 

16. Klient, który nie jest zarejestrowany w księgarni internetowej może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl 

o treści: „Chcę usunąć swoje konto/dane osobowe w księgarni internetowej”. 

17. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez sprzedawcę danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

18. Sprzedawca nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą klienta na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Polityka „cookies”

Do poprawnego działania sklepu internetowego ksiegarnia.wsiz.pl niezbędne jest wykorzystywanie plików „cookies”, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje „cookies” tzw. „sesyjne” oraz „stałe”.

1. Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

2. Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

Nasza strona generuje pliki „stałe” z czasem życia do 90 dni. Pliki takie można samemu usunąć przed czasem.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.