Lista dostępnych Publikacji w ramach Otwartego Dostępu

Aby pobrać wersję elektroniczną książki, kliknij w ikonę przy tytule. 

OKŁADKA TYTUŁ PUBLIKACJI / AUTOR PDF/EPUB/MOBI
Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych - okładka

FRAGMENT KSIĄŻKI

"Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych"
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg

Pobierz plk
Osiadłe Ptaki - Okładka

"Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich"
Kamil Łuczaj, Beata Bielska, Olga Kurek-Ochmańska, Janusz Mucha

Pobierz plk

"Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej"
Marcin Szewczyk

Pobierz plk
Reklama Jaroslav Svetlik - Okładka

"Reklama. Teorie, koncepce, modely"
Jaroslav Světlík a kolektiv

Publikacja w języku czeskim

Pobierz plk
Ogólnopolska sieć komputerowa w edukacji

"Ogólnopolska sieć komputerowa edukacji. Studium przypadku"
Mirosław Hajder, Piotr Hajder, Mariusz Nycz

Pobierz plk
Innowacyjna Gmina

"Innowacyjna gmina. Audyt bezpieczeństwa informacyjnego"
Pod redakcją Mirosława Hajdera

Pobierz plk
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych

"Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych"
Redakcja naukowa: Paweł Antosiewicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba

Pobierz plk
Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa

"Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa"
Redakcja naukowa: Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba

Pobierz plk
Kształcenie dziennikarzy w Polsce - Opinie i oczekiwania studentów

"Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów"
Gawroński, Polak, Leonowicz-Bukała, Kurek

Pobierz plk
Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego

"Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego"
Gawroński, Polak, Leonowicz-Bukała, Kurek

Pobierz plk
Algorytmika projektowania systemów informacyjnych

"Algorytmika projektowania systemów informacyjnych"
Hajder M., Nycz M., Kolbusz J.

Pobierz plk
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Nowe Wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej

"Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Nowe Wyzwania.
Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej"
Sławomir Gawroński, Rafał Polak

Pobierz plk
Innowacyjna gmina. Projektowanie i optymalizacja

"Innowacyjna gmina. Projektowanie i optymalizacja"
pod redakcją Mirosława Hajdera

Pobierz plk
New technologies in social and marketing communication

"New technologies in social and marketing communication"
Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk, Łukasz Bis

Pobierz plik
Social and marketing communication in education and didactics

"Social and marketing communication in education and didactics"
Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk, Łukasz Bis

Pobierz plik