Lista dostępnych Publikacji w ramach Otwartego Dostępu

Aby pobrać wersję elektroniczną książki, kliknij w ikonę przy tytule. 

OKŁADKA TYTUŁ PUBLIKACJI / AUTOR PDF
Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych - okładka

FRAGMENT KSIĄŻKI

"Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych"
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg

Pobierz plk
Osiadłe Ptaki - Okładka

"Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich"
Kamil Łuczaj, Beata Bielska, Olga Kurek-Ochmańska, Janusz Mucha

Pobierz plk

"Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej"
Marcin Szewczyk

Pobierz plk
Reklama Jaroslav Svetlik - Okładka

"Reklama. Teorie, koncepce, modely"
Jaroslav Světlík a kolektiv

Publikacja w języku czeskim

Pobierz plk
Ogólnopolska sieć komputerowa w edukacji

"Ogólnopolska sieć komputerowa edukacji. Studium przypadku"
Mirosław Hajder, Piotr Hajder, Mariusz Nycz

Pobierz plk
Innowacyjna Gmina

"Innowacyjna gmina. Audyt bezpieczeństwa informacyjnego"
Pod redakcją Mirosława Hajdera

Pobierz plk
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych

"Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych"
Redakcja naukowa: Paweł Antosiewicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba

Pobierz plk
Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa

"Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa"
Redakcja naukowa: Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba

Pobierz plk
Kształcenie dziennikarzy w Polsce - Opinie i oczekiwania studentów

"Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów"
Gawroński, Polak, Leonowicz-Bukała, Kurek

Pobierz plk
Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego

"Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego"
Gawroński, Polak, Leonowicz-Bukała, Kurek

Pobierz plk
Algorytmika projektowania systemów informacyjnych

"Algorytmika projektowania systemów informacyjnych"
Hajder M.,ycz M., Kolbusz J.

Pobierz plk
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Nowe Wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej

"Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Nowe Wyzwania.
Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej"
Sławomir Gawroński, Rafał Polak

Pobierz plk
Innowacyjna gmina. Projektowanie i optymalizacja

"Innowacyjna gmina. Projektowanie i optymalizacja"
pod redakcją Mirosława Hajdera

Pobierz plk