• Wyprzedaż!
  • -56%
Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego - okładka - awers
search
  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego - okładka - awers
  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego - okładka - rewers

[OUTLET] Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

Nasza poprzednia cena 19,99 zł
8,80 zł Zniżka 56%
Brutto

Produkt ze zwrotu! Książka odbiega stanem lub wyglądem od nowego produktu! 

Ilość
Dostępny

Głównym celem niniejszej książki jest identyfikacja kluczowych różnic występujących pomiędzy wybranymi do oceny koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego i ich skutków dla zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa, kontrolowalności, zrozumiałości i praktyczności tego miernika oraz zaproponowanie na tej podstawie metody pozwalającej na wybór koncepcji najlepszej z punktu widzenia wewnętrznych (przede wszystkim motywacyjno-ewaluacyjnych) przesłanek stosowania zysku rezydualnego. Realizacja tak zdefiniowanego celu warunkuje zweryfikowanie głównej tezy książki, która została sformułowana następująco: różnice występujące pomiędzy ocenianymi koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego determinują możliwości ich wykorzystania w praktyce oraz rzutują na skuteczność ich zastosowania w programach motywacyjnego wynagradzania menedżerów mających na celu spowodowanie, by podejmowali oni decyzje optymalne z punktu widzenia dążenia do maksymalizowania wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli.

Główny cel książki został rozbity na następujące cele cząstkowe:

  • zidentyfikowanie kluczowych kryteriów oceny mierników okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa, w tym zysku rezydualnego,
  • wykazanie konieczności rozróżniania wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek mierzenia (stosowania) zysku rezydualnego i badania jego sprawności osobno w odniesieniu do każdej z tych przesłanek,
  • rozpoznanie najważniejszych różnic występujących pomiędzy wybranymi do oceny koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego,
  • kompleksowy przegląd i ocena wyników dotychczasowych badań empirycznych poświęconych zyskowi rezydualnemu (osobno w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek jego mierzenia) oraz sformułowanie na tej podstawie wniosków dotyczących stopnia, w jakim zysk rezydualny spełnia w praktyce oczekiwania związane z jego stosowaniem wynikające z teorii,
  • wykazanie nieodzowności rozróżniania decyzyjnej i pomiarowej zgodności zysku rezydualnego z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie konieczności dawania pierwszeństwa zgodności decyzyjnej przed pomiarową w sytuacji wyboru miernika zysku rezydualnego na potrzeby motywacyjnego wynagradzania,
  • ocena wybranych mierników zysku rezydualnego pod kątem decyzyjnej zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa, kontrolowalności, zrozumiałości i praktyczności.

Opis

Autor
Andrzej Cwynar
ISBN
978-83-928763-9-7
Okładka
Miękka
Ilość stron
384
Rok wydania
2010
Używane

Zobacz także