Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - okładka - awers
search
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - okładka - awers
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - okładka - rewers

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - Wybrane aspekty

19,99 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. PIT - personal income tax) jest stosunkowo młodą konstrukcją w europejskich systemach podatkowych. Jest on formą daniny publicznej realizującej najczęściej pozafiskalne funkcje opodatkowania. Jako bezpośrednia forma podatku od dochodów wzbudza silne emocje polityczne pozostając najbardziej „rozpoznawalną” przez obywateli formą obciążeń publiczno - prawnych.

W systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej (UE) podatek dochodowy od osób fizycznych jest zarówno ważnym źródłem dochodów budżetowych, jak i instrumentem realizacji funkcji socjalnych, społecznych, stymulacyjnych oraz redystrybucyjnych. Mimo, iż opodatkowanie dochodów osobistych leży w kompetencji każdego z państw członkowskich, w wielu sytuacjach potrzebna jest koordynacja na poziomie unijnym regulacji podatkowych, mająca na celu zapewnienie swobód określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz wyeliminowanie barier podatkowych w ponadgranicznej działalności obywateli państw – członków UE. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie – bezpośredniej, czy pośredniej - dyskryminacji ze względu na narodowość ani też żadnych nieuzasadnionych ograniczeń czterech swobód Rynku Wewnętrznego.

Opis

Autor
Tomasz Skica
Tomasz Wołowiec
ISBN
978-83-64286-09-4
Ilość stron
158
Rok wydania
2013