Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego - okładka - awers
search
  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego - okładka - awers
  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego - okładka - rewers

Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

19,99 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

Głównym celem niniejszej książki jest identyfikacja kluczowych różnic występujących pomiędzy wybranymi do oceny koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego i ich skutków dla zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa, kontrolowalności, zrozumiałości i praktyczności tego miernika oraz zaproponowanie na tej podstawie metody pozwalającej na wybór koncepcji najlepszej z punktu widzenia wewnętrznych (przede wszystkim motywacyjno-ewaluacyjnych) przesłanek stosowania zysku rezydualnego. Realizacja tak zdefiniowanego celu warunkuje zweryfikowanie głównej tezy książki, która została sformułowana następująco: różnice występujące pomiędzy ocenianymi koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego determinują możliwości ich wykorzystania w praktyce oraz rzutują na skuteczność ich zastosowania w programach motywacyjnego wynagradzania menedżerów mających na celu spowodowanie, by podejmowali oni decyzje optymalne z punktu widzenia dążenia do maksymalizowania wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli.

Główny cel książki został rozbity na następujące cele cząstkowe:

  • zidentyfikowanie kluczowych kryteriów oceny mierników okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa, w tym zysku rezydualnego,
  • wykazanie konieczności rozróżniania wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek mierzenia (stosowania) zysku rezydualnego i badania jego sprawności osobno w odniesieniu do każdej z tych przesłanek,
  • rozpoznanie najważniejszych różnic występujących pomiędzy wybranymi do oceny koncepcjami mierzenia zysku rezydualnego,
  • kompleksowy przegląd i ocena wyników dotychczasowych badań empirycznych poświęconych zyskowi rezydualnemu (osobno w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek jego mierzenia) oraz sformułowanie na tej podstawie wniosków dotyczących stopnia, w jakim zysk rezydualny spełnia w praktyce oczekiwania związane z jego stosowaniem wynikające z teorii,
  • wykazanie nieodzowności rozróżniania decyzyjnej i pomiarowej zgodności zysku rezydualnego z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie konieczności dawania pierwszeństwa zgodności decyzyjnej przed pomiarową w sytuacji wyboru miernika zysku rezydualnego na potrzeby motywacyjnego wynagradzania,
  • ocena wybranych mierników zysku rezydualnego pod kątem decyzyjnej zgodności z ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa, kontrolowalności, zrozumiałości i praktyczności.

Opis

Autor
Andrzej Cwynar
ISBN
978-83-928763-9-7
Okładka
Miękka
Ilość stron
384
Rok wydania
2010

Zobacz także