Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
search
  • Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
  • Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

49,00 zł
Brutto

Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju

Ilość
Dostępny

Autorzy publikacji podjęli bardzo ważny temat, który powinien być doceniany z punktu widzenia dążenia do osiągania odpowiedniego poziomu rozwoju zrównoważonego. Tematyka publikacji wzbudza uznanie zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak również z uwagi na wysoką użyteczność społeczną. Uwzględnia ona fundamentalne problemy wyboru ekonomiczno-społecznego polskiego rolnictwa, a także szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich.

Autorzy publikacji podejmują trud przeprowadzenia bardzo szerokiego zakresu tematycznego analiz dotyczących publicznego wsparcia rolnictwa oraz społeczno-gospodarczych aspektów rozwoju obszarów wiejskich. Jest to temat, który z jednej strony wymaga wielkiej dojrzałości w postrzeganiu integracji działań na rzecz wybranego działu gospodarki, a z drugiej określania uwarunkowań i możliwości rozwoju funkcjonalno-przestrzennego polskiej wsi.

Autorzy mierzą się z tym problemem w recenzowanej monografii skutecznie.

Autorzy stawiają bardzo ważne pytania dotyczące konkurencyjności i wydajności polskiego rolnictwa, znaczenia pomocy publicznej dla jego obsługi i poprawy warunków życia na wsi, a także skuteczności i efektywności wspierania rozwoju rynków rolnych i procesu obrotu artykułami rolno-spożywczymi przez państwo oraz organizacje samorządowe rolników. Podejmują także problematykę dostarczania konsumentom zdrowej, dobrej jakościowo żywności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Niewątpliwym atutem publikacji jest szerokie ujęcie problematyki funkcjonowania polskiej wsi, obejmujące zarówno problematykę produkcji rolnej, jak i funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich. Można je określić jako nurt interdyscyplinarnego, wielowymiarowego ujęcia badanych zjawisk.

Silną stroną analiz jest podejście Autorów uwypuklające w wielu płaszczyznach badań efektywność ekonomiczną, tak w odniesieniu do samej produkcji rolnej, jak i szeroko rozumianego wydatkowania środków publicznych na wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. Przedmiotem badan są także społeczne problemy funkcjonowania polskiej wsi.

Atutem pracy są obszerne badania empiryczne, satysfakcjonujące zarówno w ujęciu przestrzennym jak i czasowym, obejmujące różne przekroje badawcze uwzględniające kluczowe aspekty polskiego rolnictwa i funkcjonowania obszarów wiejskich.

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opis

Autor
Jacek Rodzinka
Jan Misiąg
Karolina Palimąka
Tomasz Skica
Wojciech Misiąg
ISBN
978-83-66551-22-0
Okładka
Miękka
Ilość stron
328
Rok wydania
2022
Wymiary
B5 - 17,6 x 25 CM