Osiadłe ptaki

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66551-19-0
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 276
wydanie: 1
rok wydania: 2023

„Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” to raport na temat stanu obecnego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, wraz z rekomendacjami działań, które należy podjąć, aby w sposób możliwie efektywny wykorzystać środki publiczne w celu realizacji trzech zasadniczych celów:

  • zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
  • poprawy jakości życia na wsi,
  • zdrowego środowiska.

Autorami publikacji są: dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ; dr Mirosława Braja; mgr Jan Misiąg; mgr Karolina Palimąka; dr Jacek Rodzinka; dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIZ

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Hausnera:

”Bardzo wysoko oceniam zawarte w opracowaniu analizy dotyczące zagadnień finansowych. To bardzo istotny, cenny i oryginalny wkład w wiedzę na temat polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Także w przypadku finansów jednostek samorządu terytorialnego.”

Publikacja ukazała się nakładem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Premiera publikacji odbyła się w czasie Ogólnopolskiej Konferencji „Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju”.

Monografia „Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście Zrównoważonego rozwoju” jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” Nr projektu NdS/536603/2021/2021 Kwota dofinansowania 217 250 zł, całkowita wartość projektu 217 250 zł, tytuł projektu: Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.