• Wybierz język:
Nauki humanistyczne Sortowanie:
okladka W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce
J. Chłopecki, S. Paszczyński, T. Pomianek,
Cena: 23.00 zł
okladka Czas na sanację
J. Chłopecki i inni
Cena: 22.00 zł

okladka Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki
red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski
Cena: 48.00 zł
okladka Współczesna Wieża Babel
red. Jerzy Chłopecki, Anna Siewierska-Chmaj
Cena: 21.00 zł

okladka Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja
red. Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus
Cena: 59.00 zł
okladka Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej
Władysław Grabski
Cena: 35.00 zł

okladka Media lokalne a demokracja lokalna
red. Jerzy Chłopecki, Rafał Polak
Cena: 20.00 zł