• Wybierz język:
Nauki humanistyczne Sortowanie:
okladka Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki
red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski
Cena: 48.00 zł
okladka Współczesna Wieża Babel
red. Jerzy Chłopecki, Anna Siewierska-Chmaj
Cena: 21.00 zł

okladka Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja
red. Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus
Cena: 59.00 zł
okladka Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej
Władysław Grabski
Cena: 35.00 zł

okladka Media lokalne a demokracja lokalna
red. Jerzy Chłopecki, Rafał Polak
Cena: 20.00 zł

okladka Public relations w czasach mp3 i Internetu
red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski
Cena: 46.00 zł
okladka Poza barierą czasu i przestrzeni
pod red. Andrzeja Rozmusa
Cena: 52.00 zł